Kemisk industri

En aggressiv miljö

BECHEM erbjuder teknologier till kemiska industrier som är med icke-metallisk förtjockning vilket innebär att de inte kommer att inbjuda oxidation. Detta är av stor betydelse i sur miljö såväl som syrerika miljöer.

Vi erbjuder även PFPE-produkter för de strängaste kraven:

  • Bra resistans mot de flesta kemikalier och lösningsmedel
  • Inert mot gas och flytande syre
  • Väldigt bra låg- och högtemperatursegenskaper
  • Inert i samband med olika metaller, plaster, elastomerer och gummin
  • Bra viskositetsindex
  • Ej brännbart
  • Giftfritt
  • Bra oxidationsresistens som är stabilt över en lång tid
  • Bra ljudabsorberande egenskaper även i lägre viskositeter

Olika applikationer

Matarskruvar, reaktorer, torkugnar, siktar, pumpar, ventiler, omrörare.

Beroende på krav och mål kommer vi att skräddarsy en lösning till er.

Vi erbjuder bland annat specialsmörjmedel enligt DIN EN 377 och med BAM-godkännande.

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss