Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Formningsteknologi

Stansning, kallformningsoljor, massivformning, rördragning

Stansning

Produktserier Bechem Beruform, Berucut mm

För att hitta rätt produkt vänligen kontakta oss

Kallformningsoljor

Produktserier Bechem Beruform mm

För att hitta rätt produkt vänligen kontakta oss

Massivformning

Produktserier Bechem Beruforge, Berulit mm

För att hitta rätt produkt vänligen kontakta oss

Rördragning

Produktserier Bechem Masterdraw, Kubitrac, Berulit, Starlit, Beruform mm

För att hitta rätt produkt vänligen kontakta oss

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din lokala Bechemexpert

Jan
Stenberg


0470-32 94 04
0702-77 75 51

jan@bechem.eu

Sandviken

Niklas
Svanbring


0470-32 94 03
0705-63 37 44

niklas@bechem.eu

Växjö

Tobias
Holm


0470-32 94 06
0768-49 00 53

tobias@bechem.eu

Vetlanda

Tommy
Lyckebäck


0470-32 94 05
0768-49 00 18

tommy.l@bechem.eu

Falköping

Jonas
Nilsson


0470-32 94 08
0702-52 55 47

jonas@bechem.eu

Växjö

Johan
Lundberg


0470-32 94 12
0768-49 37 00

johan.l@bechem.eu

Stockholm

Johan
Englund


0726-44 81 10

johan@bechem.eu

Valbo