Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Oljeavskiljare 5411

Separerar läckoljan från emulsionen och återför ren emulsion tillbaka till tanken.

Teknisk specifikation

  • Manual

Ladda ner broschyr Beställ säkerhetsblad

Uppsugningsprocess

Bilden visar hur uppsugningen av emulsionen sker i tanken.

Avskiljningsprocess

Bilden visar hur oljan separeras från emulsionen och rinner ner i oljebehållaren. Emulsionen samlas i den lilla behållaren och leds tillbaka till maskintanken.

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din lokala Bechemexpert

Jan
Stenberg


0470-32 94 04
0702-77 75 51

jan@bechem.eu

Sandviken

Niklas
Svanbring


0470-32 94 03
0705-63 37 44

niklas@bechem.eu

Växjö

Tobias
Holm


0470-32 94 06
0768-49 00 53

tobias@bechem.eu

Vetlanda

Tommy
Lyckebäck


0470-32 94 05
0768-49 00 18

tommy.l@bechem.eu

Falköping

Jonas
Nilsson


0470-32 94 08
0702-52 55 47

jonas@bechem.eu

Växjö

Johan
Lundberg


0470-32 94 12
0768-49 37 00

johan.l@bechem.eu

Stockholm

Johan
Englund


0726-44 81 10

johan@bechem.eu

Valbo