Skärvätskor

Vattenblandbara vätskor

BECHEM Avantin serien, anpassad efter nuvarande och framtidens krav. 

BECHEM erbjuder produkter med eller utan bor och formaldehyd.

Produktserierna uppfyller kraven till all förekommande bearbetning, oavsett om det handlar om enkel eller mer komplicerad bearbetning. Vi tillhandahåller produkterna för slipning, svarvning, fräsning, borrning, gängning, dragning mm.

BECHEM levererar produkter för bearbetning i alla förekommande material.

Icke vattenblandbara vätskor

Bechems alternativ på icke vattenblandbara produkter heter Berucut och Beruform.

Produkterna är anpassade till arbeten som kan vara både enkla och mer komplicerade men med högt ställda krav.

I serien har vi produkter som passar för olika typer av bearbetning så som slipning, svarvning och borrning.

Produktserien är anpassad för alla typer av material.

För att hitta rätt produkt vänligen kontakta oss

Berufluid

Berufluid är ett exempel på premiumprodukter inom ramen för vattenblandbara kylmedelsmörjmedel. Som trendsättare för borfritt produktkoncept som är fri från formaldehydavgivande ämnen. Berufluid eliminerar behovet av mineralolja. Den innovativa teknologin hedrades med det första tyska råmaterialeffektivitetspriset 2011. Denna milstolpe i kylmedelsteknik anses vara det första steget för hållbar smörjutveckling. Den ständiga utvecklingen från de första prototyperna till ett komplett sortiment av kylmedel smörjmedel resulterade i förverkligandet av flera processinnovationer i metallbearbetningsapplikationer.

Berufluidprodukterna  är REACH-kompatibla och uppfyller de högsta krav och regleringsändringarna inom kylmedelssubstanser

Vill ni veta mer?

Kontakta oss