Smörjfetter

Definition enligt DIN 51825

Smörjfetter är smörjmedel […] som består av mineralolja och/eller syntetisk olja plus förtjockningsmedel. Additiv och/eller fasta ämnen är tillåtna.

Sammansättning

Basolja 70-90 %

Förtjockningsmedel 5-30 %

Additiv 5-10 %

Basoljan kan vara mineralolja eller syntetisk olja (perfluorerade polyetrar, silikonoljor, polyglykoler, syntetiska estrar eller polyalfaolefin.

Förtjockningsmedel kan vara metalförtjockningar (litium, kalcium, aluminium, barium, natrium) och icke-metallförtjockningar (bentonit, kiseldioxid, polyurea, polytetrafluoreten)

Additiv kan vara vidhäftningsökande tillsatser, korrosionsskyddande tillsatser, fasta ämnen, EP-tillsatser, anti-oxidanter, slitageskyddande tillsatser.

Det finns även ytterligare komponenter att tillsätta såsom friktionsmodifierare, UV-stabiliserade tillsatser, UV-indikator, färgpigment etc.

Lösningen för er

Industriella applikationer arbetar under krävande förhållanden som extrema temperaturer, tryck och hastigheter under längre perioder. Smörjfetter förväntas ge lång livslängd och samtidigt garantera minimal friktion och slitage mellan kontaktytorna. Smörjfettet måste också motstå yttre faktorer såsom vattenexponering, damminträngning, värmestrålning, kontakt med frätande och surt medium etc. Att uppnå önskad prestanda är en prestation endast möjlig med högkvalitativa specialsmörjmedel. Konceptet specialsmörjmedel etablerades redan 1834 av Carl Bechem.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss