Hydraulik

För effektivt och långvarigt skydd

Hydrauliskt stöd är hjärtat i flera industrier. De vattenhydraulik som används skiljer sig från oljehydraulik i komponenter av rostfritt stål eller sammansatt material. Jämfört med olja ger vatten knappast något slitskydd, har en mycket låg viskositet och leder till korrosion. För att skydda komponenterna utvecklade BECHEM Fimitol P 87 AF. Den brandresistenta och vattenblandbara hydraulvätskan i komplexkoncentrat. BECHEM Fimitol P 87 AF bildar en skyddande oljefilm på komponentytan. Skräddarsydd användning av BECHEM Fimitol P 87 AF leder till en avsevärd minskning av underhållskostnader för hydraulisk utrustning.

Biologiskt känsliga miljöer

BECHEM erbjuder ett produktsortiment med flera biologiskt nedbrytbara hydrauloljor, vilket ger ett betydande bidrag till den miljövänliga användningen av smörjoljor. Basoljorna, delvis baserade på förnybara råvaror är mycket bättre
till konventionella oljor med teknisk prestanda som en banbrytande generation av halv- och helsyntetiska biologiskt nedbrytbara smörjmedel. De icke-åldrande BECHEM-produkterna kännetecknas av en hög teknisk smörjprestanda och besparar även resurser och uppfyller ett antal standarder och krav.

EU Ecolabel

DIN ISO 15380

VDMA 24568

Swedish Standard SS 15 54 34

Produkter för användning i hydraulik

Hydraulvätskor från BECHEM minskar friktion och slitage vid höga värmebelastningar. Särskilda tillsatser förhindrar korrosion även vid extrema belastningar.

För gruvindustrin erbjuder BECHEM flamsäkra produkter som är lämpliga för tunga förhållanden och garanterar perfekt funktion i hydrauliska system.

För livsmedels- och läkemedelsindustrin erbjuder BECHEM livsmedelsklassade produkter.

För biologiskt känsliga miljöer erbjuder BECHEM biologiskt kompatibla produkter.

För standard applikationer erbjuder även där BECHEM ett brett sortiment produkter

Hydrauloljor enligt DIN 51524 T1-3

HL: korrosionsskyddande och oxidationshämmande additiv

HLP: …korrosionsskyddande, oxidationshämmande och slitageskyddande additiv

HVLP: …korrosionsskyddande, oxidationshämmande, slitageskyddande och viskositetsindexförbättrande additiv

HLPD: …Liknande HLP, men med rengörande additiv (vattenabsorption, smutsbärande egenskaper)

Vill ni veta mer?

Kontakta oss