Ventiler & kopplingar

Certifierade för flera användningsområden

Riktlinjer för smörjmedel

(från KTW -rekommendationer)
Tyska riktlinjer för hygienisk bedömning av smörjmedel i kontakt med dricksvatten (smörjmedel). Dessa riktlinjer, liksom KTW -riktlinjerna (KTW står för “Plast och dricksvatten” på tyska), består av positiv lista över användbara råvaror för tillverkningen av material och beståndsdelar, obligatoriska provprocesser (migreringstestprocess) och testvärdena
med gränsvärde som måste observeras.

NSF International

Är en certifieringsorganisation för hälso- och miljösektorer som är etablerade och ackrediterade i USA, Kanada och Europa. NSF Standard 61 definierar kraven med avseende kemiska föroreningar och blandningar som indirekt läggs till dricksvatten i dricksvattensystemen.

WRAS

Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) är ett Engelskt certifieringsorgan för produkter med dricksvattenkontakt.

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) är Franska certifikat för produkter med dricksvattenkontakt. Ackrediterade testlaboratorier testar smörjmedlen för överensstämmelse med den franska positivlistan.

BELGAQUA

Är den belgiska myndigheten för vattensektorn. Produkter med BELGAQUA -certifikat kan användas i belgiska dricksvattensektorn.

BAM

(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) i Berlin är den ledande tyska myndigheten för testning, analys och godkännande i materialvetenskap. BAM testar beteende i syreatmosfär av syreventiler och enheter.

DVGW

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) står för teknisk självadministration i gas- och vattensektorn. De tekniska specifikationerna är grunden för säkerhet och tillförlitlighet inom tysk gas- och vattenleverantörsindustrin.

DIN-DVGW testsymbol

Endast smörjmedel som har testats genom neutral testning på laboratorier (t.ex. DVGW -forskningslaboratoriet i Karlsruhe) på grundval av DIN EN 377 eller DIN 3536 och sedan godkänd med DIN-DVGW-testsymbolen kan användas i gasapparater och armaturer.

Skräddarsydda för specifika krav

BECHEMs speciella smörjmedel är viktiga konstruktionselement för ventiler och kopplingar inom flera sektorer.

Kemisk-fysisk

 • Förebyggande av migrerande smörjmedelskomponenter (verifiering genom TOC -mätning)
 • Kompatibilitet med elastomerer, t.ex. NBR och EPDM
 • Ingen spänningsbildning i plast, t.ex. ABS, POM, PPE/PS, PSU, PBT, PA, PP och SAN
 • Ingen missfärgning av icke-järnmetaller
 • Förebyggande av tribokemisk påverkan av tillsatser
 • Förebyggande av korrosion, erosion och hårda avlagringar på metall och tätningsytor (skyddsfunktion)
 • Förebyggande av erosion och hårda avlagringar på plast och keramiska ytor

Fysiologiskt-mikrobiologiskt

 • Inget medium för mikroorganismer (verifiering med MDOD test eller syreförbrukning)
 • Doft, smak och skummande tendens till dricksvatten påverkas inte
 • Smörjmedlen fria från giftiga ingredienser (nuvarande lagstiftning)

Mekanisk-dynamisk

 • Minskning av friktionsmotståndet (vridmomentreducering)
 • Lågt slitage på friktionskontakter i metall (inget nötande slitage)
 • Underhåll av konstruktionens växlingskapacitet, element med gummielastiska tätningsytor (inga “stick-slips”)
 • Förebyggande av stick-slip i ventiltoppar vid höga moment (testad vid 500 000 belastningsändringar)
 • Reglering av keramiska ventiler med konstanta, låga vridmoment över ett brett temperaturintervall
 • Högt utspolningsmotstånd vid standardflödeshastigheter på runt 3 m/s

Gaskranar

 • Nödtätning vid slitna primära tätningssystem (naturgasledningar)
 • Förbättring av sekundär tätningseffekt av “Mjukt förseglade” kopplingar

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss