Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Skärvätskor

Med mycket goda tekniska egenskaper har våra skärvätskor utvecklats för att garantera en kostnadseffektiv och säker systemdrift. Skärvätskorna som naturligtvis uppfyller högt ställda miljökrav bidrar till ökad livslängd på både verktyg och skärvätskan. Detta innebär i sin tur att kapacitetsutnyttjandet ökar och kostnaden per producerad enhet minskar.

Trygghet i alla led

CARL BECHEM Scandinavia erbjuder det lilla företagets närhet,
med det stora företagets muskler genom våra starka ägare.

Så jobbar vi

Kontakta oss

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din lokala Bechemexpert

Jan
Stenberg


0470-32 94 04
0702-77 75 51

jan@bechem.eu

Sandviken

Niklas
Svanbring


0470-32 94 03
0705-63 37 44

niklas@bechem.eu

Växjö

Tobias
Holm


0470-32 94 06
0768-49 00 53

tobias@bechem.eu

Vetlanda

Tommy
Lyckebäck


0470-32 94 05
0768-49 00 18

tommy.l@bechem.eu

Falköping

Jonas
Nilsson


0470-32 94 08
0702-52 55 47

jonas@bechem.eu

Växjö

Johan
Lundberg


0470-32 94 12
0768-49 37 00

johan.l@bechem.eu

Stockholm