Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

En komplett leverantör

Vi tar ansvar för hela kedjan

Carl Bechem Scandinavia har hög service och förståelse för kundernas behov.
Vi värdesätter långsiktiga personliga kontakter.
Tillsammans arbetar vi fram de optimala lösningarna.
Med lång erfarenhet av branschen vet vi vad som krävs.

Våra smarta lösningar

Rätt produkter leder till besparingar på en lång rad områden.

Trygghet i alla led

Carl Bechem Scandinavia erbjuder det lilla företagets närhet,
med det stora företagets muskler genom våra tyska ägare.

Så jobbar vi

Kontakta oss