Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Vår arbetsmetodik

Trygghet i alla led.

Följ vår arbetsprocess nedan

Personlig kontakt

Högsta servicenivå är ett centralt begrepp hos oss! Vi erbjuder er en personlig tekniker som lär känna dig, ditt företag och era behov och som du när som helst kan kontakta.

Förståelse för uppdraget

Det är viktigt att analysera ditt företags verksamhet och vilka typer av lösningar ni behöver nu och för framtiden. En genomtänkt uppstart underlättar ett långsiktigt samarbete. Vår tekniker gör en analys av era krav och behov på plats hos er.

Tester och igångkörning

Din personliga tekniker är med och finns tillgänglig under produktionsstart och tillsammans med er gör vi sedan en uppföljning. Provtagning görs kontinuerligt för att säkerställa ett optimalt produktionsresultat.

Regelbunden uppföljning

För oss är efterarbetet lika viktigt som förarbetet och därför genomför vi ständigt uppföljningar på levererade produkter. Vi föreslår också regelbundet nya lösningar för effektivare produktion. Rätt rekommendationer sparar pengar.

Grundläggande synsätt

Hos oss är det enkelt till beslut, vi agerar snabbt och professionellt. Vi erbjuder det mindre företagets snabba service, och höga flexibilitet. Genom våra starka ägare kan vi samtidigt agera med tyngd och effektivitet. Vi levererar från våra lager i Sverige, eller direkt från fabrik i Tyskland till kund.