Fältservice

På plats hos er

Vi tillhandahåller regelbundna serviceinspektioner samt särskilt underhållstöd av vårt team av välutbildade tekniker. Vårt servicepaket sträcker sig från övervakning av inkörningsprocesser till smörjmedelshantering till analys av smörjmedelsprover.

Applikationskonsultering

Vi delar vår expertis för att lösa smörjmedelsrelaterade frågor och hjälper våra kunderna blir mer effektiva.
Vi stöder dem med omfattande service och riktad konsultation av erfarna applikationsingenjörer. Dessutom med smörjmedelsanalys, konstruktionsdelar, material eller processvätskor testas med hjälp av moderna kemisk-fysiska apparater i vårt laboratorium inom en kort tidsperiod.

BECHEM servicepaket för öppna växlar

 • Smörjhantering med val av den lämpligaste (tekniska och ekonomiska) produkten och optimering
  av förbrukningshastigheter och återsmörjningsintervall
 • Regelbundna inspektioner av drivenheter och smörjsystem med överenskomna intervall inklusive mätning av temperaturprofil över flankerna och en vibrationsmätning vid drevlagren, en bedömning av tandflanksskick, kontaktmönster och potentiella skador, samt en fullständig kontroll av smörjsystemet
 • En detaljerad skriftlig rapport med lämplig dokumentation för varje inspektionstjänst
 • Övervakning eller genomförande av inkörningsprocesser
 • Ett optimeringsprogram för smörjmedelsförbrukning
 • Stöd för justering av växlar vid behov
 • Reparationstjänster som slipning av gropar och mekanisk behandling av flanker
 • Stöd för optimering av smörjmedelsapplikationssystem
 • Rekommendationer för förbättrat skydd av drivenheterna från föroreningar eller läckage av smörjmedel
 • Analys av smörjmedelsprover
 • Upprättande av inspektionsplaner
 • Enstaka lektioner eller ett komplett utbildningsprogram för fabrikspersonalen