BECHEM Oil Analysis Service

Vad står BECHEM Oil Analysis Service för?

Tjänsten är baserad på ett samarbete mellan BECHEM och det största tyska oljeanalysföretaget OELCHECK. Individuella tester kommer att utföras på OELCHECKs laboratorium men utvärdering av testresultat och rekommendationer kommer att göras av de ansvariga BECHEM-ingenjörerna.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig för regelbundna analyser av växel-, hydraul-, cirkulations- och kompressoroljor. Specialanalyser samt analyser av metallbearbetningsvätskor, fetter och pastor finns fortfarande tillgängliga och kommer att utföras i BECHEM-laboratoriet.

Vilka är fördelarna med den nya BECHEM Oil Analysis Service?

Snabbare analysresultat

 • Analys i OELCHECK-laboratoriet inom 1 dag på grund av automatiserade testriggar och tillgänglig arbetskraft.
 • Prover skickas direkt till OELCHECK.
 • Direkt dataöverföring från OELCHECK till laboratoriesystemet hos BECHEM.
 • Mer tid för BECHEM-laboratoriet för specialanalyser.

Mer exakt utvärdering av testresultat och rekommendationer

 • Ansvariga BECHEM-tekniker känner till applikationen exakt eller kan diskutera applikationen direkt med slutanvändaren.
 • Direkt tillgång till alla tidigare resultat för trendanalys.
 • Set med 6 rena provflaskor kan beställas från BECHEM för att undvika förfalskade resultat orsakade av kontaminerade provbehållare.

Högre datasäkerhet

 • Analysformuläret innehåller redan BECHEM kundnummer, därför kan resultaten inte försvinna i systemet.
 • Analysdata kommer att lagras i en speciell serversektion endast tillgänglig för BECHEM.

Lokala UPS-expeditörer tillgängliga i ett fåtal länder

 • Prover kan skickas till en lokal expeditionsagent (UPS partneragent) och behöver inte skickas separat.
 • För närvarande tillgänglig i Kina, Indien, Taiwan, Ryssland, Rumänien, Turkiet och Uruguay/Brasilien/Argentina.
 • Planerad i Indonesien och några andra länder (https://en.oelcheck.com/about-oelcheck/contact/exclusive-agents).

Hur ser provsetet ut?

 • Ett provset innehåller sex 100 ml provflaskor med motsvarande kuvert, etiketter och dokument för att skicka vidare.
 • Provflaskans lock är krympförpackat separat och dess färg indikerar undersökningens omfattning.

Vilka tester utförs?

Test Gear oil Hydraulic oil Compressor oil
Visual evaluation X X X
IR spectrum X X X
Elements with ICP X X X
Kinematic viscosity at 40 °C X X X
Kinematic viscosity at 100 °C X X X
Viscosity index X X X
PQ index X X X
Neutralization number X X
Water according to Karl Fischer X X X
Oxidation X X X
Particle count ISO 4406 X
Colour index X

Övriga frågor

Hur får man provsetet?

 • Kontakta BECHEM-personen som är tekniskt ansvarig för ditt företag och förklara orsaken och bakgrunden till den efterfrågade analysen.
 • Om godkänt av ansvarig tekniker, beställ önskat antal lådor med sex 100 ml provflaskor.

Hur skickar man oljeprovet?

 • Ta provet eller be din kund om provtagning.
 • Anteckna all nödvändig information om maskin, drifttimmar och olja i systemet.
 • Om det inte tas prov direkt i den ursprungliga OELCHECK-flaskan, fyll den nu i denna flaska.
 • Fyll i provtagningsformuläret fullständigt.
 • Ta bort klistermärket med provnumret från provinformationsformuläret och fäst det på flaskan.
 • Lägg en eller upp till 4 flaskor i kuvertet och lägg till adressen.
 • Skicka kuvertet direkt till OELCHECK eller den exklusiva hanteringsagenten i ditt land.
 • Informera din BECHEM-kontakt om provleveransen.

Hur får man analysresultatet?

 • Ansvarig BECHEM-tekniker skickar den utvärderade rapporten till dig efter att analyserna är klara. Han kommer också att finnas tillgänglig för frågor.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss