Smörjoljor

Sammansättning

Basoljor

Additiv

BECHEM har ett brett urval av produkter baserade på perfluorerade polyetrar (PFPE), silikonoljor, polyglykoler, syntetiska estrar och polyalfaolefiner (PAO).

Urvalet additiv och dess mängd är en mycket viktig del för att uppnå önskad produktprestanda.

Lösningen för er

Industriella applikationer arbetar under krävande förhållanden som extrema temperaturer, tryck och hastigheter under längre perioder. Smörjoljor förväntas ge lång livslängd och samtidigt garantera minimal friktion och slitage mellan kontaktytorna. Smörjoljan måste också motstå yttre faktorer såsom vattenexponering, damminträngning, värmestrålning kontakt med frätande och surt medium etc. Att uppnå önskad prestanda är en prestation endast möjlig med högkvalitativa specialsmörjmedel. Konceptet specialsmörjmedel etablerades redan 1834 av Carl Bechem.

Trygghet i alla led

Car Bechem Scandinavia är det lokala företaget, med den globala räckvidden.

Så jobbar vi

Kontakta oss