Tekniskt center

Utvecklingspartner

Utöver analys av smörjmedel är testning av komponenter och system åt våra kunder en väsentlig del av vår smörjmedelsutveckling.

I vårat tekniska centrum i Hagen finns toppmoderna testfaciliteter som kan simulera de mest krävande förhållanden under vilka smörjmedel används världen över. Integrationen av våra kunder i smörjmedelsutvecklingen är grunden för alla individuella produktlösningar.

I denna process stöds vi och våra kunder av högpresterande partners från industrin och från ett brett spektrum av universitet i utvecklingen av nya koncept. Detta resulterar i vårt tvärvetenskapliga kunnande för att lösa era utmaningar.

Prestanda

Produktivitet, effektivitet och hållbarhet

Om det inte är önskvärt påverkar friktion negativt rörelseöverföringens effektivitet. Jakten på ett perfekt smörjmedel som kan minska friktion och maximera prestandan under varierande miljöförhållanden har fortsatt över tid och lett till utvecklingen av avancerad smörjmedelsteknologi.

Medan minskning av friktion och slitage mellan kontaktytor fortfarande är det främsta bekymret, har moderna smörjmedel ett mycket stort ansvar. Smörjmedlet måste inte bara klara extrema driftförhållanden som höga temperaturer, exponering för vatten och smuts utan förväntas också ge långsiktig eller i vissa fall livstidssmörjning. Krävande applikationer kräver speciell smörjmedelsteknologi.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss