Kedjor

Effektiv smörjning

Praxis för smidig drift av kedjor

 • Kedjor i drift vid rumstemperatur
 • Kedjor i drift vid höga temperaturer (+80 °C och högre)
 • Kedjor i drift vid låga temperaturer (0 °C och lägre)
 • Kedjor i drift vid dammiga miljöer
 • Kedjor i drift vid fuktiga, kemiska och vattenrika miljöer

Maximal prestanda

Driv- och transportkedjor arbetar med maximal kapacitet och detta nästan kontinuerligt. Därför krävs högpresterande kedjeoljor för att garantera smidig drift och minimalt underhållsarbete.

Kedjor löper under blandad friktion, därför är de utmärkta friktions- och slitningsreducerande egenskaperna hos BECHEM högpresterande kedjeoljor av särskild vikt. Den naturliga vidhäftningskapaciteten tack vare polära egenskaper garanterar lägsta oljeförbrukning och undviker att produkter droppar eller centrifugerar bort oljan vid korrekt dosering. I kombination med sina enastående vätnings- och krypningsegenskaper är BECHEMs högpresterande kedjesmörjmedel mycket ekonomiska i sin tillämpning.

Olja som tränger igenom kedjelänkarna är avgörande för smörjegenskaperna, inte smörjmedlet som är synligt utanpå kedjan.

Korrekt applicering

BECHEM-kedjeoljorna måste appliceras på ett sätt så att de direkt når kedjelänken längs de inre och yttre flikarna och flikens kanter för att smörja friktionspunkterna.

Kraftfulla & effektiva

Låg avdunstning, låg friktion och utmärkt smörjning garanterar kedjans höga prestanda även vid höga temperaturer. I allmänhet sker kedjesmörjning genom periodisk applicering av färsk olja utan oljecirkulation; därmed är lägsta oljeförbrukning ekonomisk och ren. Rengöring av kedjorna är mycket enkelt eller till och med onödigt eftersom oljerester löses upp med färsk olja.

Observera: En redan våt kedja kommer inte att absorbera mer olja, överflödig olja kommer att droppa av! Förutom användning på driv- och transportkedjor är BECHEM högpresterande kedjeoljor väl lämpade för smörjning och korrosionsskydd av kammar, glidytor och tandsystem

Möjliga effekter av långvarigt stopp

Kedjor som arbetar vid rumstemperatur, dammiga, fuktiga, vatten- och kemiska miljöer:

 • Oxidation av smörjmedel som används på grund av förlängd tomgångstid.
 • Oxidationsbildning av produkter som vanligtvis har högre molekylvikt och därmed bildar tjocka avlagringar.
 • Dammansamling ovanpå kedjor som i sin tur kommer att bilda en pasta i kombination med smörjmedlet.
 • Inträde av slipande dammpartiklar i den yttre plattan / stiftet och inre plattans / bussningsavstånd. Detta kan resultera i slipande slitage.
 • Korrosion inom precisionsdelar av kedjan på grund av kemikalie- och vattenattack.

Återstart efter långvarigt stopp

 • Rengör ackumulerat damm, smörjmedel (blandning av smörjmedel och damm) och oxiderat smörjmedel med en luddfri trasa.
 • Kontrollera om kedjan är förlängd i jämförelse med originallängden. Om förlängningen är över 5 % av originallängden, ta bort länkar i enlighet därmed eller byt ut kedjan
 • Kontrollera korrosion på kedjor. Byt ut kedjan om allvarlig korrosion märks. Vid mild korrosion, rengör med ett rengöringsmedel
 • Om kedjan smörjs manuellt, applicera olja från oljekanna/spray med en hastighet av fyra till tio droppar per minut
  Låt smörjmedlet trettio minuter tränga in i djupfriktionspartnern (bussning, rulle, ytterplatta och innerplattor) innan du startar upp kedjan
 • Om kedjan passerar genom ett immersionssystem (smörjning med kraftmatning), kontrollera att smörjmedelssumpen är ren. Byt ut oljetråget med färsk olja om det är förorenat eller oxiderat
 • Under den inledande fasen av körningen, kontrollera om det finns slapphet, oljud, felaktigheter med kugghjul och kedjehjul. Om systemet visar något av dessa symtom, gör nödvändiga mekaniska korrigeringar innan kedjan används regelbundet

Valen av

En enklare guide till viskositet

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss