Kompressorer & pneumatik

Kompressorer

Smörjolja är en kritisk komponent i kompressorer. Dess skick är nyckelelementet för att bestämma maskinens livslängd och av driftens art utsätts den ständigt för kontaminering. En mycket viktig del i valet av smörjolja är mängden oljedimma i den komprimerade luften. Valet av smörjolja har en stor roll i utrustningens verkningsgrad.

Berusynth-sortimentet av syntetiska oljor med prestandatillsatser ger lång livslängd för skruvkompressorer. Den PAO-baserade kompressoroljan har utmärkt termisk stabilitet och åldringsbeständighet som förlänger dräneringsintervall för kompressorer från 8 000 till 10 000 drifttimmar. Den speciella formuleringen påverkar inte färger eller tätningar på utrustningen medan överlägsna antislitage och korrosionsskyddande tillsatser ökar utrustningens livslängd.

Pneumatik

Många maskiner i livsmedelsindustrin fungerar och styrs av pneumatiska element som kolvar, cylindrar och ventiler.

BECHEM erbjuder produkter för pneumatik för de högsta kraven.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss