Järn & stålindustrin

För en tuff miljö

Svåra tribologiska förhållanden såsom höga temperaturer, korrosiva kylmedel, damm, eller kraftiga stötbelastningar. BECHEM erbjuder sofistikerade lösningar för en problemfri drift. Många av våra produkter är resultatet av intensiv forskning tillsammans med stålproducenter där även maskin- och systemtillverkare har varit med för att driva teknologier framåt.

Högsta prestandan

Många olika typer av processer inom metallurgi är komplexa och lämnar flera tekniska utmaningar som kräver specialsmörjmedel. Våra produkter är rekommenderade världen över.

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss