Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Branschkunskap

För friktion, slitage och smörjning

BECHEM har vi lång erfarenhet av att leverera produkter till en rad olika branscher. Vi har stor expertis och godkända produkter till, Metall och Stålindustrin, Automotive, Livsmedel och Järnväg.

Formaldehyd- och borfria produkter

BECHEM har ett brett sortiment av formaldehyd- och borfria produkter. De är utvecklade för att ge optimala tekniska prestanda och god totalekonomi, och med avsikt att vara skonsamma mot både människa och miljö.

Kvalitetskontroll

Högklassiga råvaror, en kontrollerad produktionsprocess och yrkeskunnig personal står som garant för BECHEM`s kvalitet. Vi utför strikta kvalitetskontroller i alla delar av produktions processen för att ständigt säkerställa den höga prestandan på produkterna.

Trygghet i alla led

BECHEM erbjuder det lilla företagets närhet, med det stora företagets muskler genom våra starka ägare.

Så jobbar vi

Kontakta oss