Järnvägsindustrin

Speciellt anpassade

Smörjmedel för spårbundna trafiksystem är ofta i direkt kontakt med naturen. De miljövänliga lättnedbrytbara järnvägssmörjmedel som tillverkas av BECHEM uppfyller alla gällande miljökrav och är anpassade för de olika miljöerna över hela världen. BECHEM tillverkar Järnvägssmörjmedel som går att applicera i alla varierande temperaturområden.

Stor tillförlitlighet

Chassi och drivning, kopplingar och underhåll, interiöra komponenter och biologiskt kompatibla smörjmedel för räls.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss