Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Livsmedels- och läkemedelsindustrin

BECHEM tillhandahåller ett komplett program med smörjmedel och fetter för de flesta applikationer inom livsmedel och läkemedelsindustrin.

ISO 21469 är en internationell standard för smörjmedel, som inte bara reglerar hygienkrav för smörjmedel själva utan hela produktionsprocessen, inklusive produktion, hantering, förpackning och lagring. Certifieringen kräver också en strategi för val av hygienrelaterade åtgärder som bygger på en riskbedömning.

ISO 21469 certifierade smörjmedel från Bechem hjälper livsmedels- och läkemedelsproducenter att uppfylla de strikta hygienkrav som måste följas vid tillverkning av livsmedel och läkemedelsprodukter, och de fungerar som materialdokumentation för smörjmedel som måste anskaffas i läkemedlen i enlighet med kraven i GMP (god tillverkningssed).

Produkter som uppfyller kraven för NSF-H1, H2, 3H, Halal och Kosher.

Smörjfetter

BECHEM produkter uppfyller alla normer och krav i modern livsmedelsindustri. Produkterna är godkända och testade enligt certifiering och NSF International. Dessutom har produkterna egenskaper som uppfyller de islamiska krav liksom judiska dietlagar och är märkta därefter.

För mer information

Smörjoljor

Oavsett om de används som smörjmedel för rullager eller plast och elastomermaterial. BECHEM smörjoljor täcker ett brett område av tillämpningar. Oljorna klarar höga/låga temperaturer och mekaniska belastningar i olika förväntade driftsförhållanden.

För mer information

Relaterade broschyrer

Trygghet i alla led

CARL BECHEM Scandinavia erbjuder det lilla företagets närhet,
med det stora företagets muskler genom våra starka ägare.

Så jobbar vi

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din lokala Bechemexpert

Tobias
Holm


0470-32 94 06
0768-49 00 53

tobias@bechem.eu

Vetlanda

Casper
Lindblad


0726-44 50 31

casper@bechem.eu

Växjö