Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Livsmedels- och läkemedelsindustrin

BECHEM tillhandahåller ett komplett program med smörjmedel och fetter för de flesta applikationer inom livsmedel och läkemedelsindustrin. Produkter som uppfyller kraven för NSF-H1, H2, 3H, Halal och Kosher med certifikat finns i programmet.

Smörjfetter

BECHEM produkter uppfyller alla normer och krav i modern livsmedelsindustri. Produkterna är godkända och testade enligt certifiering och NSF International. Dessutom har produkterna egenskaper som uppfyller de islamiska krav liksom judiska dietlagar och är märkta därefter.

För mer information

Smörjoljor

Oavsett om de används som smörjmedel för rullager eller plast och elastomermaterial. BECHEM smörjoljor täcker ett brett område av tillämpningar. Oljorna klarar höga/låga temperaturer och mekaniska belastningar i olika förväntade driftsförhållanden.

För mer information

Trygghet i alla led

CARL BECHEM Scandinavia erbjuder det lilla företagets närhet,
med det stora företagets muskler genom våra starka ägare.

Så jobbar vi

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din lokala Bechemexpert

Tobias
Holm


0470-32 94 06
0768-49 00 53

tobias@bechem.eu

Vetlanda