Livsmedels- & läkemedelsindustrin

Säkerhet

BECHEM erbjuder specialsmörjmedel för de flesta applikationer inom livsmedel- och läkemedelsindustrin.

Rekommenderade av världsledande maskin- och utrustningstillverkare.

Produkter certifierade enligt ISO 21469 som är en internationell standard för smörjmedel, som inte bara reglerar hygienkrav råvaror i smörjmedel själva utan hela produktionsprocessen, inklusive produktion, hantering, förpackning och lagring. Certifieringen kräver också en strategi för val av hygienrelaterade åtgärder som bygger på en riskbedömning.

ISO 21469 certifierade smörjmedel från Bechem hjälper livsmedels- och läkemedelsproducenter att uppfylla de strikta hygienkrav som måste följas vid tillverkning av livsmedel och läkemedelsprodukter, och de fungerar som materialdokumentation för smörjmedel som måste anskaffas i läkemedlen i enlighet med kraven i GMP (god tillverkningssed).

Produkterna är även registrerade och certifierade enligt NSF-H1, H2, 3H, Halal och Kosher.

Bagerier

BECHEM levererar specialsmörjmedel till hela produktionsprocessen i bagerier såsom omrörare, degknådare, degdumprar, degdelare, rundknådare, långformare, jäsugn, tunnel-, tortilla-, spiral- och pita- och krympugnar. Kyltorn, frysar, förpackningsutrustning, palleteringsutrustning och mycket mer.

Dryckesindustrin

Speciella smörjmedel till fyllmaskiner, ettikettmaskiner, flasksköljare, förpackningsmaskiner, palleteringsutrustning.

Rengöring med vatten och inte sällan en inblandning av natriumhydroxid ställer höga krav på smörjmedel, BECHEM är väl medvetna om detta.

I ölproduktion är det viktigt att smörjmedel till distributörer är kompatibla med ölskum, BECHEM har specifika smörjmedel för detta.

Läkemedelsindustrin

Centrifuger, separatorer, autoklaver, plåsterpacketeringsmaskiner, kartongmaskiner, tabletpressar, fyllmaskiner, granuleringsmaskiner.

Specialsmörjmedel producerade med god tillverkningssed (GMP) för högsta säkerhet.

Registreringar & certifieringar

NSF H1: Identifiering av smörjmedel av livsmedelskvalitet, dvs smörjmedel som kan appliceras där tillfällig kontakt med livsmedel inte kan uteslutas.

NSF H2: Identifiering av smörjmedel för allmän användning inom livsmedelsindustrin, förutsatt att kontakt med livsmedel är utesluten.

NSF 3H: Identifiering av släppmedel som används vid livsmedelsproduktion för att förhindra vidhäftning av livsmedel (direkt kontakt med livsmedel tillåten).

Halal: Identifiering av produkter som klassificeras som “halal” (tillåtet) enligt de islamiska kostreglerna.

Kosher: Identifiering av produkter som klassificeras som ”kosher” (lämpliga, rena) enligt de judiska kostlagarna.

ISO 21469: Internationell standard som specificerar hygienkraven för formulering, tillverkning och användning av smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel inte kan uteslutas.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss