Massa och pappersindustin

För de höga kraven

Maskiner och system utsätts för mycket vatten och utsätts även för höga mekaniska påfrestningar. Eftersom systemen och möjliga produktionsförluster utgör stora kostnadsfaktorer och i allmänhet är inga redundanta system så är rätt smörjmedel kritiskt. Att använda skräddarsydda smörjmedel från BECHEM så kan ni minska produktionsförlust, underhållskostnader och öka verkningsgrad och tillgänglighet.

Wellpappsproduktion

På grund av intern uppvärmning av wellpapprullarna och de resulterande höga drifttemperaturerna så står smörjmedlet inför höga krav när det gäller dess termiska åldringsbeständighet.

BECHEM erbjuder lösningar för hela produktionskedjan inom wellpappsindustrin.

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss