Pelletsindustrin

För högre verkningsgrad och driftsäkerhet

Träpelletsindustrin

Nyckelfaktorer vid pelletsproduktion

  • Råvarukvalitet
  • Avstånd mellan rullar och matris
  • Operativ temperatur
  • Pelletpressens rotationshastighet
  • Smörjfetter och smörjoljor som används

Produktionen av träpellets är extremt krävande för smörjmedel. Drifttemperaturer upp till +150 °C, hög belastning, trädamm och fukt är utmaningar som  Berutemp 490 RS, BECHEM High-Lub 67-400 KS och BECHEM High-Lub LT 2 EP-400 hjälper er att lösa.

Foderindustrin

Din produktion kan optimeras med dessa speciella smörjmedel. Våra NSF H1-registrerade långsiktiga smörjfetter Berulub WP 402 H1, Berulub FB 34 och Berulub FG-H 2 EP används i pelletsfabriker i foderindustrin världen över. De övertygar av fördelarna med utmärkt vattentålighet, konsistens-temperaturbeteende, högt korrosionsskydd och EP-egenskaper.

Relaterade broschyrer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss