Skärvätskor Oljor Smörjfett Övrigt

Pelletsindustrin

För högre verkningsgrad och driftsäkerhet

Nyckelfaktorer vid pelletsproduktion

Råvarukvalitet

Avstånd mellan rullar och matris

Operativ temperatur

Pelletpressens rotationshastighet

Smörjfetter och smörjoljor som används

Träpelletsindustrin

Produktionen av träpellets är extremt krävande för smörjmedel. Drifttemperaturer upp till +150 °C, hög belastning, trädamm och fukt är utmaningar som  Berutemp 490 RS, BECHEM High-Lub 67-400 KS och BECHEM High-Lub LT 2 EP-400 hjälper er att lösa.

Foderindustrin

Din produktion kan optimeras med dessa speciella smörjmedel. Våra NSF H1-registrerade långsiktiga smörjfetter Berulub WP 402 H1, Berulub FB 34 och Berulub FG-H 2 EP används i pelletsfabriker i foderindustrin världen över. De övertygar av fördelarna med utmärkt vattentålighet, konsistens-temperaturbeteende, högt korrosionsskydd och EP-egenskaper.

Relaterade broschyrer

Trygghet i alla led

CARL BECHEM Scandinavia erbjuder det lilla företagets närhet,
med det stora företagets muskler genom våra starka ägare.

Läs mer

Vi finns nära ditt företag

Här hittar du din Bechemexpert

Casper
Lindblad


0726-44 50 31

casper@bechem.eu

Växjö