Fordonsindustrin

Din utvecklingspartner

Den väsentliga grunden för innovativa smörjmedel är intensivt forsknings- och utvecklingsarbete samt modern testutrustning. I BECHEMs laboratorier finns det senaste inom provning och analyssystem  dessa finns tillgängliga för att karakterisera smörjmedel, kontrollera deras tillämpning, analysera kundspecifika problem och slutligen utveckla lämpliga smörjmedelslösningar. Prov av smörjmedel på modellsystem, originaldelar olika material även simuleringen av olika fordonsrelaterade förhållanden i BECHEM-laboratorierna hjälper till att förkorta produktutvecklingstiderna för våra kunder.

I samarbete med våra kunder och partners har olika testsystem utvecklats i forskningsprojekt under de senaste åren. Att involvera våra kunder i utvecklingen av smörjmedel är också en viktig del av vår service.

Vibrationsdämpning och optimering av friktionsvärden

Med riktad vibrationsdämpning och optimering av friktionsvärden tillåter BECHEM smörjmedel kontrollerade reproducerbara rörelser i alla inre komponenter, såsom kopphållare, armstöd, dörrkontroller, konsoler, styr- och växelsystem. BECHEM-produkter gör därför ett viktigt bidrag till funktionen hos interiörkomponenterna och uppgradering av relevanta delar och fordon. Produkter som är speciellt konstruerade för ljudreducering förbättrar allt som är körrelaterat.

Elektromobilitet

Kontaktsystem i laddningsinfrastrukturen och i elfordon utsätts för höga påfrestningar under laddningsprocesser i ett mycket brett temperaturområde med samtidiga höga parningscykler. Höga mekaniska in- och släppkrafter har ytterligare en slitagefrämjande effekt. BECHEMs produktsortiment för elektriska kontakter uppfyller de högsta standarderna vad gäller smörjning, skydd och förbättring av den elektriska ledningsförmågan. Med sitt breda applikationstemperaturområde ger de ett stort bidrag till livslängden och funktionaliteten hos krävande elektriska kontaktsystem.

BECHEM utvecklar gärna tillsammans med dig lämpliga lösningar för originalutrustningen samt för underhålls- och eftermarknadsområdet, t.ex. sprayapplikationer som mobilt appliceringshjälpmedel.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss